Dry needling

Dry Needling

Wat is Dry Needling?

Dry Needling is een techniek waarbij een zeer dun naaldje door de huid en spier direct in een triggerpoint of spierknoop wordt geprikt. Zo’n triggerpoint of spierknoop is een zeer plaatselijke verharde en pijnlijke plek in een spier, die de oorzaak kan zijn van allerlei pijnklachten. Omdat er geen vloeistof wordt geïnjecteerd, spreekt men van Dry needling. Dry needling is een succesvolle vorm van triggerpoint therapie.

Wanneer is Dry Needling aangewezen?

  • Overbelasting van spieren door het herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde beweging.
  • Als spieren gedurende een langere tijd onbeweeglijk of inactief zijn, dit bevordert het verstijven en verzwakken van spieren.
  • Overbelasting van spieren door kortdurende zware inspanning.
  • Overbelasting van spieren door een verkeerde (werk-) houding
  • Stress, dit brengt het lichaam in een verhoogde staat van paraatheid. dit leidt tot een verhoogde spierspanning waardoor triggerpoints sneller kunnen ontstaat.
  • Acute blessures, spierscheuren.