De therapie

De eerste consultatie bestaat uit een kennismakend gesprek waarbij algemene gegevens en uitgebreide vraagstelling omtrent de klachten en de medische voorgeschiedenis van de patiënt aan bod komen. De osteopaat dient te weten hoe lang je de klachten reeds vertoont en hoe de klachten zijn uitgelokt. Hij ondervraagt je naar het karakter van de pijn en wanneer de pijn precies optreedt en wanneer jij het sterkst de klacht opmerkt. Deze informatie wordt aangevuld met een verdere vraagstelling in verband met de verschillende lichaamssystemen. Ook gegevens van voorgaande onderzoeken zoals radiografieën, echografie, CT-scan, NMR, EMG, bloedonderzoek… kunnen nuttige informatie aanbrengen. Er wordt dan een uitgebreid lichaamsonderzoek doorgevoerd. Zowel inspectie (kijken) als palpatie (voelen) spelen in dit algemeen lichaamsonderzoek een belangrijke rol. De osteopaat kan weliswaar gebruik maken van een stethoscoop, reflexhamer, tongspatel, bloeddrukmeter, en andere eenvoudige meetapparatuur die hem voor het klinisch onderzoek zinvolle informatie kunnen bijbrengen. Aan de hand van de gegevens bij de vraagstelling, het provocatieonderzoek en het bewegingsonderzoek stelt de osteopaat door middel van een ‘oorzaak en gevolg’ denkwijze zijn behandelstrategie samen. De behandeling bestaat uit het losmaken van minder beweeglijke lichaamsstructuren en wordt door de meeste mensen als aangenaam ervaren. Ook deze behandelingstechnieken zijn manueel en houden geen gebruik van technische apparatuur in.

Na de behandeling, die gemiddeld tussen 30 en 60 minuten duurt, legt de osteopaat in eenvoudige termen aan de patiënt uit wat het probleem is. Ook zal hij, indien aangewezen, een aantal richtlijnen meegeven aan de patiënt. De patiënt wordt tevens ingelicht over het vermoedelijke aantal behandelingen en de te verwachten evolutie van het klachtenpatroon. De gemiddelde verwachtingen liggen bij een behandelingsfrequentie van 3 tot 4 behandelingen.

Een osteopathische behandeling is voor iedere persoon verschillend. De osteopaat analyseert de klachten en vormt een behandelingsstrategie. Zijn grote variëteit aan behandelingstechnieken biedt hem wijde mogelijkheden om de oorzakelijke achtergrond van een klachtenpatroon te behandelen. U kan de osteopaat vergelijken met een ingenieur van het menselijke lichaam: hij weet precies waar welke structuur gelokaliseerd is, in welke toestand deze zich bevindt en hoe hij de structuur dient aan te pakken in een oorzakelijk denkpatroon. Een professionele osteopaat is goed opgeleid en werkt veilig en effectief.